Usnesení zastupitelstva ze dne 13. 6. 2006 č. 444

ke zrušení usnesení ZMČ č. 424 ze dne 14. 3. 2006 k přijetí investičního úvěru na realizaci bytů formou nástaveb v k. ú. Žižkov u České spořitelny, a.s.

Zastupitelstvo městské části

I.         r u š í

usnesení č. 424 ze dne 14. 3. 2006 k přijetí investičního úvěru na realizaci bytů formou nástaveb v k. ú. Žižkov u České spořitelny, a.s.

Milan  Č e s k ý
starosta městské části