Usnesení zastupitelstva ze dne 14. 3. 2006 č. 442

k žádosti občanů Městské části Praha 3 o projednání nástaveb na domech v ulici Květinková 13/2574, 15/2575, 17/2576 a 19/2577 a Pod Lipami 29/2563, 31/2562, 33/2561, 35/2560, 37/2559, 39/2558, 46/2571, 48/2572 a 50/2573 na jednání Zastupitelstva Městské části Praha 3

Zastupitelstvo městské části

I.         u k l á d á

            1.         Radě městské části

1. 1.     v rámci platné legislativy kontrolovat průběh investičních akcí - nástaveb na domech v ulici Květinková 13/2574, 15/2575, 17/2576 a 19/2577 2577 a Pod Lipami 29/2563, 31/2562, 33/2561, 35/2560, 37/2559, 39/2558, 46/2571, 48/2572 a 50/2573

Milan  Č e s k ý
starosta městské části