Usnesení zastupitelstva ze dne 14. 3. 2006 č. 435

k  prodeji  stávajících bytových jednotek v budově čp. 2533/20 a 2534/22 k. ú. Žižkov  dle zák. č. 72/94 Sb. – Praha 3, K Lučinám 20, 22

Zastupitelstvo městské části  

I.         s c h v a l u j e

         prodej stávajících bytových jednotek dle zák. č. 72/94 Sb., níže uvedeným oprávněným nájemcům, popřípadě řádným pokračovatelům v nájmu

Bytová jednotka č. 2533/1  se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 569/18189 na společných částech domů čp. 2533, 2534, k.ú. Žižkov a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebních pozemcích 2639/215, 2639/62, 2639/61, 2639/216 a věcně příslušném pozemku 2639/217, k.ú. Žižkov

XXXXXXXXXXXXXXXX

Cena:  1  138 773,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2533/2  se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 513/18189 na společných částech domů čp. 2533, 2534, k.ú. Žižkov a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebních pozemcích 2639/215, 2639/62, 2639/61, 2639/216 a věcně příslušném pozemku 2639/217, k.ú. Žižkov

XXXXXXXXXXXXXXXX

Cena:  1  039 731,00 Kč

Bytová jednotka č. 2533/3  se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 530/18189 na společných částech domů čp. 2533, 2534, k.ú. Žižkov a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebních pozemcích 2639/215, 2639/62, 2639/61, 2639/216 a věcně příslušném pozemku 2639/217, k.ú. Žižkov

XXXXXXXXXXXXXXXX

Cena:  1  060 716,00 Kč

Bytová jednotka č. 2533/4  se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 530/18189 na společných částech domů čp. 2533, 2534, k.ú. Žižkov a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebních pozemcích 2639/215, 2639/62, 2639/61, 2639/216 a věcně příslušném pozemku 2639/217, k.ú. Žižkov

XXXXXXXXXXXXXXXX

Cena:  1  095 716,00 Kč

Bytová jednotka č. 2533/5  se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 514/18189 na společných částech domů čp. 2533, 2534, k.ú. Žižkov a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebních pozemcích 2639/215, 2639/62, 2639/61, 2639/216 a věcně příslušném pozemku 2639/217, k.ú. Žižkov

XXXXXXXXXXXXXXXX

Cena:  1  056 042,00 Kč

Bytová jednotka č. 2533/7  se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 528/18189 na společných částech domů čp. 2533, 2534, k.ú. Žižkov a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebních pozemcích 2639/215, 2639/62, 2639/61, 2639/216 a věcně příslušném pozemku 2639/217, k.ú. Žižkov

XXXXXXXXXXXXXXXX

Cena:  1  105 083,00 Kč

Bytová jednotka č. 2533/8  se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 511/18189 na společných částech domů čp. 2533, 2534, k.ú. Žižkov a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebních pozemcích 2639/215, 2639/62, 2639/61, 2639/216 a věcně příslušném pozemku 2639/217, k.ú. Žižkov

XXXXXXXXXXXXXXXX

Cena:  1  062 758,00 Kč

Bytová jednotka č. 2533/9  se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 528/18189 na společných částech domů čp. 2533, 2534, k.ú. Žižkov a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebních pozemcích 2639/215, 2639/62, 2639/61, 2639/216 a věcně příslušném pozemku 2639/217, k.ú. Žižkov

XXXXXXXXXXXXXXXX

Cena:  1  098 113,00 Kč

Bytová jednotka č. 2533/10  se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 528/18189 na společných částech domů čp. 2533,  2534, k.ú. Žižkov a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebních pozemcích 2639/215, 2639/62, 2639/61, 2639/216 a věcně příslušném pozemku 2639/217, k.ú. Žižkov

XXXXXXXXXXXXXXXX

Cena:  1  105 083,00 Kč

Bytová jednotka č. 2533/11  se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 512/18189 na společných částech domů čp. 2533, 2534, k.ú. Žižkov a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebních pozemcích 2639/215, 2639/62, 2639/61, 2639/216 a věcně příslušném pozemku 2639/217, k.ú. Žižkov

XXXXXXXXXXXXXXXX

Cena:  1  051 939,00 Kč

Bytová jednotka č. 2533/12  se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 531/18189 na společných částech domů čp. 2533,  2534, k.ú. Žižkov a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebních pozemcích 2639/215, 2639/62, 2639/61, 2639/216 a věcně příslušném pozemku 2639/217, k.ú. Žižkov

XXXXXXXXXXXXXXXX

Cena:  1  090 967,00 Kč

Bytová jednotka č. 2534/1  se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 532/18189 na společných částech domů čp. 2533, 2534, k.ú. Žižkov a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebních pozemcích 2639/215, 2639/62, 2639/61, 2639/216 a věcně příslušném pozemku 2639/217, k.ú. Žižkov

XXXXXXXXXXXXXXXX

Cena:  1  078 239,00 Kč

Bytová jednotka č. 2534/2  se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 513/18189 na společných částech domů čp. 2533, 2534, k.ú. Žižkov a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebních pozemcích 2639/215, 2639/62, 2639/61, 2639/216 a věcně příslušném pozemku 2639/217, k.ú. Žižkov

XXXXXXXXXXXXXXXX

Cena:  1  026 701,00 Kč

Bytová jednotka č. 2534/3  se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 529/18189 na společných částech domů čp. 2533, 2534, k.ú. Žižkov a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebních pozemcích 2639/215, 2639/62, 2639/61, 2639/216 a věcně příslušném pozemku 2639/217, k.ú. Žižkov

XXXXXXXXXXXXXXXX

Cena:  1  072 154,00 Kč

Bytová jednotka č. 2534/4  se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 529/18189 na společných částech domů čp. 2533, 2534, k.ú. Žižkov a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebních pozemcích 2639/215, 2639/62, 2639/61, 2639/216 a věcně příslušném pozemku 2639/217, k.ú. Žižkov

XXXXXXXXXXXXXXXX

Cena:  1  100 194,00 Kč

Bytová jednotka č. 2534/5  se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 512/18189 na společných částech domů čp. 2533, 2534, k.ú. Žižkov a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebních pozemcích 2639/215, 2639/62, 2639/61, 2639/216 a věcně příslušném pozemku 2639/217, k.ú. Žižkov

XXXXXXXXXXXXXXXX

Cena:  1  064 839,00 Kč

Bytová jednotka č. 2534/6  se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 523/18189 na společných částech domů čp. 2533, 2534, k.ú. Žižkov a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebních pozemcích 2639/215, 2639/62, 2639/61, 2639/216 a věcně příslušném pozemku 2639/217, k.ú. Žižkov

XXXXXXXXXXXXXXXX

Cena:  1  094 675,00 Kč

Bytová jednotka č. 2534/7  se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 529/18189 na společných částech domů čp. 2533, 2534, k.ú. Žižkov a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebních pozemcích 2639/215, 2639/62, 2639/61, 2639/216 a věcně příslušném pozemku 2639/217, k.ú. Žižkov

XXXXXXXXXXXXXXXX

Cena:  1  100 194,00 Kč

Bytová jednotka č. 2534/8  se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 512/18189 na společných částech domů čp. 2533, 2534, k.ú. Žižkov a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebních pozemcích 2639/215, 2639/62, 2639/61, 2639/216 a věcně příslušném pozemku 2639/217, k.ú. Žižkov

XXXXXXXXXXXXXXXX

Cena:  1  064 839,00 Kč

Bytová jednotka č. 2534/9  se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 523/18189 na společných částech domů čp. 2533, 2534, k.ú. Žižkov a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebních pozemcích 2639/215, 2639/62, 2639/61, 2639/216 a věcně příslušném pozemku 2639/217, k.ú. Žižkov

XXXXXXXXXXXXXXXX

Cena:  1  094 675,00 Kč

Bytová jednotka č. 2534/10  se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 528/18189 na společných částech domů čp. 2533, 2534, k.ú. Žižkov a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebních pozemcích 2639/215, 2639/62, 2639/61, 2639/216 a věcně příslušném pozemku 2639/217, k.ú. Žižkov

XXXXXXXXXXXXXXXX

Cena:  1  084 803,00 Kč

Bytová jednotka č. 2534/11  se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 505/18189 na společných částech domů čp. 2533, 2534, k.ú. Žižkov a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebních pozemcích 2639/215, 2639/62, 2639/61, 2639/216 a věcně příslušném pozemku 2639/217, k.ú. Žižkov

XXXXXXXXXXXXXXXX

Cena:  1  050 279,00 Kč

Bytová jednotka č. 2534/12  se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 530/18189 na společných částech domů čp. 2533, 2534, k.ú. Žižkov a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebních pozemcích 2639/215, 2639/62, 2639/61, 2639/216 a věcně příslušném pozemku 2639/217, k.ú. Žižkov

XXXXXXXXXXXXXXXX

Cena:  1  082 286,00 Kč

Ceny uvedené u jednotlivých bytových  jednotek jsou maximální ceny, které mohou být sníženy v souladu s  Pravidly prodeje stávajících bytových jednotek schválených usnesením Zastupitelstva M. č. Praha 3 č. 404 ze dne 20. 12. 2005.

II.        v y ř a z u j e

níže uvedenou bytovou jednotku z důvodu podání žaloby pro užívání bytu v rozporu s platnou nájemní smlouvou a dluhu na nájemném:

Bytovová jednotka č. 2533/6  se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 527/18189 na společných částech domů čp. 2533, 2534, k.ú. Žižkov a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebních pozemcích 2639/215, 2639/62, 2639/61, 2639/216 a věcně příslušném pozemku 2639/217, k.ú. Žižkov

XXXXXXXXXXXXXXXX

Cena:  1  082 751,00 Kč

III.      u k l á d á

1.         M. Českému, starostovi městské části

1. 1.     podepsat jednotlivé kupní smlouvy dle vzorové kupní smlouvy schválené Radou městské části

Milan  Č e s k ý
starosta městské části