Usnesení zastupitelstva ze dne 20. 12. 2005 č. 418

k poskytnutí daru z fondu sociálního a zdravotního

Zastupitelstvo městské části

 

 

I.         s c h v a l u j e

 

            poskytnutí daru z fondu sociálního a zdravotního:

 

            1.         REMEDIUM Praha, občanské sdružení

                        Helena Kubů, manažerka programů pro seniory

                        130 00 Praha 3, Vinohradská 176: 50 000 Kč

 

            2.         REMEDIUM Praha, občanské sdružení

                        Bc. Markéta Veselá, vedoucí Občanské poradny

                        130 00 Praha 3, Vinohradská 176: 25 000 Kč

 

II.        u k l á d á

 

            1.         vedoucímu OE

 

                        1. 1. zajistit realizaci bodu I. tohoto usnesení

 

            2.         M. Českému, starostovi městské části

 

                        2. 1.     podepsat příslušnou darovací smlouvu

 

Milan  Č e s k ý

starosta městské části