Usnesení zastupitelstva ze dne 20. 12. 2005 č. 416

k návrhu Etického kodexu člena Zastupitelstva městské části Praha 3

Zastupitelstvo městské části

 

 

I.         b e r e   n a   v ě d o m í

 

            návrh Etického kodexu člena Zastupitelstva městské části Praha 3

 

 

II.        s c h v a l u j e

 

            projednání návrhu Etického kodexu člena Zastupitelstva městské části Praha 3 po přijetí příslušné právní normy

 

 

Milan  Č e s k ý

starosta městské části