Usnesení zastupitelstva ze dne 24. 3. 2005 č. 333

k revokaci přílohy usnesení Zastupitelstva MČ Praha 3 č. 303 ze dne 28. 12. 2004 ke změně úplného znění zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola, Praha 3, Na Vrcholu 1a/1955

Zastupitelstvo městské části

  

I.         r e v o k u j e

 

přílohu usnesení Zastupitelstva městské části č. 303 ze dne 28. 12. 2004 takto:
stavba  hodnota: 123 506,50 Kč se mění na budova - hodnota: 123 506,50 Kč

 

 

Milan  Č e s k ý

starosta městské části