Usnesení zastupitelstva ze dne 28. 12. 2004 č. 313

k návrhu na nominaci kostela Nejsvětějšího srdce Páně na náměstí Jiřího z Poděbrad v Praze 3 na památku UNESCO

Zastupitelstvo městské části

I.  b e r e  n a  v ě d o m í
usnesení Výboru pro územní rozvoj a dopravu Zastupitelstva městské části ze dne 6. 12. 2004, které je přílohou tohoto usnesení

II.  s c h v a l u j e
návrh na nominaci kostela Nejsvětějšího srdce Páně na náměstí Jiřího z Poděbrad v Praze 3 na památku UNESCO

Milan Č e s k ý
starosta městské části