Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. (Další informace)

Přeskočit na hlavní obsah

Usnesení zastupitelstva ze dne 28. 12. 2004 č. 306

k darům z Grantového a podpůrného fondu Městské části Praha 3

Zastupitelstvo městské části

I.  b e r e  n a  v ě d o m í
doporučení Výboru Zastupitelstva pro správu grantového a podpůrného fondu Městské části Praha 3 ze dne 15. prosince 2004, ke změnám účelů, termínu odevzdání vyúčtování a ke změně harmonogramu realizace poskytnutých darů občanům, spolkům, sdružením a organizacím, které je přílohou tohoto usnesení

II.  s o u h l a s í
s těmito změnami již poskytnutých darů z Grantového a podpůrného fondu Městské části Praha 3

III.  s c h v a l u j e
tyto změny a to: účelu, termínu odevzdání vyúčtování a harmonogramu realizace již poskytnutých grantů

IV.  u k l á d á
1. vedoucímu OE
1. 1. zajistit realizaci usnesení
2. tajemníku Grantového a podpůrného fondu Městské části Praha 3
2. 1. dohlížet na dodržení těchto změn a plnění grantových podmínek

Milan Č e s k ý
starosta městské části

Login