Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. (Další informace)

Přeskočit na hlavní obsah

Usnesení zastupitelstva ze dne 15. 6. 2004 č. 201

ke zřízení Rady školy při Základní škole, Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad 7,8/1685

Zastupitelstvo městské části

I.  b e r e  n a  v ě d o m í
1. žádost o zřízení Rady školy při Základní škole, Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad 7,8/1685
2. výsledky voleb
2. 1. zákonní zástupci žáků
xxxxxxxxxx Praha 2, J. Masaryka 32
xxxxxxxxxx Praha 2, Vinohradská 95
xxxxxxxxxx Praha 2, Slavíkova 19
xxxxxxxxxx Praha 3, Pospíšilova 5
xxxxxxxxxx Praha 3, Čajkovského 31
2.2 zaměstnanci školy
xxxxxxxxxx Praha 10, Krátká 16
xxxxxxxxxx Praha 3, Lucemburská 26
xxxxxxxxxx Praha 3, Blahníkova 1
xxxxxxxxxx Praha 11, Leopoldova 1682
xxxxxxxxxx Praha 3, Milešovská 7

II.  s o u h l a s í
se zřízením Rady školy při Základní škole, Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad 7,8/1685 na základě žádosti rodičů žáků této školy a na základě § 17b, odst. 2, zákona č. 564/90 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství v platném znění

III.  j m e n u j e
členy Rady školy za zřizovatele
Milena Kozumplíková
Ing. Bohuslav Nigrin
Kamila Mirovičová
Miroslav Hluchý
Tomáš Roubal

IV.  u k l á d á
1. M. Českému, starostovi městské části
1. 1. podepsat zřizovací listinu Rady školy, která je přílohou tohoto usnesení, doplněnou jmenovanými a volenými členy
2. Radě školy ZŠ nám. Jiřího z Poděbrad
2. 1. na prvním zasedání zvolit svého předsedu a místopředsedu a předložit zřizovateli závazný jednací řád Rady školy dle doporučení MŠMT-ČR č.j.: 10120/96-20

Milan Č e s k ý
starosta městské části

Login