Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. (Další informace)

Přeskočit na hlavní obsah

Usnesení zastupitelstva ze dne 15. 6. 2004 č. 200

k použití prostředků fondu obnovy a rozvoje Městské části Praha 3 – poskytnutí návratných půjček pro opravy a rekonstrukce domů na území M. č. Praha 3, poskytnutí nenávratných půjček – darů a poskytnutí daru z rozpočtu Městské části Praha 3

Zastupitelstvo městské části

I.  b e r e  n a  v ě d o m í
doporučení Výboru pro územní rozvoj a dopravu a Rady městské části

II.  s c h v a l u j e
1. poskytnutí návratných půjček pro opravy a rekonstrukce domů na území M. č. Praha 3 z fondu obnovy a rozvoje M. č. Praha 3 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
2. poskytnutí nenávratných půjček – darů dle přílohy č. 2 tohoto usnesení
3. poskytnutí peněžitého daru z rozpočtu Městské části Praha 3 Nadačnímu fondu Rychlé šípy Jaroslava Foglara ve výši 300 000 Kč

III.  u k l á d á
1. vedoucímu OE
1. 1. připravit příslušné smlouvy o návratných a nenávratných půjčkách s vlastníky domů a pozemku
1. 2. připravit příslušnou darovací smlouvu s Nadačním fondem Rychlé šípy Jaroslava Foglara
2. M. Českému, starostovi městské části
2. 1. podepsat příslušné smlouvy o návratných a nenávratných půjčkách s vlastníky domů s pozemky
2. 2. podepsat příslušnou darovací smlouvu s Nadačním fondem Rychlé šípy Jaroslava Foglara

Milan Č e s k ý
starosta městské části

Login