Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. (Další informace)

Přeskočit na hlavní obsah

Usnesení zastupitelstva ze dne 15. 6. 2004 č. 197

ke stanovení výše odměn za výkon funkce člena Zastupitelstva městské části od 1. 5. 2004

Zastupitelstvo městské části

I.  b e r e  n a  v ě d o m í
1. že počet obyvatel Městské části Praha 3 činil k 1. 1. 2004 70 936 osob
2. nařízení vlády č. 337/2004 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev

II.  s c h v a l u j e
1. výši měsíční odměny pro neuvolněné členy Zastupitelstva městské části s účinností od 1. 5. 2004 takto:
1. člen Rady městské části 2 860 Kč
2. předseda výboru Zastupitelstva městské části 2 280 Kč
3. předseda komise Rady městské části 2 280 Kč
4. člen výboru Zastupitelstva městské části 1 830 Kč
5. člen komise Rady městské části 1 830 Kč
6. člen Zastupitelstva Městské části 970 Kč
7. předseda zvláštního orgánu 4 490 Kč
8. člen zvláštního orgánu 1 830 Kč
2. všem neuvolněným členům zastupitelstva poskytnutí další odměny podle § 4 nařízení vlády č. 37/2003 Sb.
3. všem neuvolněným členům zastupitelstva v souladu s ustanovením čl. II. Přechodná ustanovení nařízení vlády č. 337/2004 Sb., poskytnutí rozdílu mezi dosavadní výší měsíční odměny a výší měsíční odměny platné podle tohoto usnesení zpětně od 1. 1. 2004 do 30. 4. 2004

III.  s t a n o v u j e,
že se měsíční odměna poskytuje ode dne, kdy byli neuvolnění členové zastupitelstva zvoleni nebo jmenováni do funkce, za kterou jim odměna náleží

IV.  u k l á d á
1. oddělení personální práce a mezd
1. 1. zajistit vyplácení odměn

Milan Č e s k ý
starosta městské části

Login