Usnesení zastupitelstva ze dne 15. 6. 2004 č. 195

k návrhu na změny v obsazení výborů Zastupitelstva městské části

Zastupitelstvo městské části

I.  o d v o l á v á
1. 1. Ing. Bohuslava Nigrina z funkce člena výboru kontrolního
1. 2. Ing. Bohuslava Nigrina z funkce předsedy výboru finančního
1. 3. Ing. Jana Holuba z funkce člena výboru finančního

II.  j m e n u j e
2. 1. Miroslava Hluchého do funkce člena výboru kontrolního
2. 2. Ing. Jana Holuba do funkce předsedy výboru finančního
2. 3. RNDr. Evu Kaprasovou do funkce členky výboru finančního

Milan Č e s k ý
starosta městské části