Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. (Další informace)

Přeskočit na hlavní obsah

Usnesení zastupitelstva ze dne 15. 6. 2004 č. 193

ke změně úplného znění zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola, Praha 3, Na Balkáně 74/2590

Zastupitelstvo městské části

I.  b e r e  n a  v ě d o m í
žádost ředitelky mateřské školy

II.  s o u h l a s í
se záměrem MŠ Na Balkáně poskytovat stravování cizím strávníkům v rámci doplňkové činnosti, tzv. hostinskou činnost

III.  s c h v a l u j e
změnu úplného znění zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola, Praha 3, Na Balkáně 74/2590 tak, jak je uvedena v příloze č. 1 tohoto usnesení

IV.  u k l á d á
1. M. Českému, starostovi městské části
1. 1. podepsat změnu úplného znění zřizovací listiny

Milan Č e s k ý
starosta městské části

Login