Usnesení zastupitelstva ze dne 15. 6. 2004 č. 191

k bezúplatnému převodu nemovitého majetku určeného pro zdravotnické účely

Zastupitelstvo městské části

I.  s o u h l a s í
s bezúplatným převodem nemovitého majetku určeného pro zdravotnické účely:
k. ú. Vinohrady
Vinohradská 176 – čp. 1513 s pozemkem č. 3655
k. ú. Žižkov
nemocnice Kubelíkova 16 – čp. 1250 s pozemkem č. 1262
Koněvova 205 – čp. 2427 s pozemkem č. 2624/2, č. 2476/1, č. 2476/2
Koněvova 221 – čp. 2495 s pozemkem č. 2639/57
Jeseniova 60 – čp. 786 s pozemkem č. 4181 a č. 4182
Jeseniova 58 – čp. 2713 s pozemkem č. 4166/2 a č. 4166/1
na hl. m. Prahu – Městskou část Praha 3

II.  u k l á d á
1. MUDr. M. Zemanovi, zástupci starosty
zaslat usnesení na:
1. 1. Magistrát hl. města Prahy, radní Mgr. Halové
1. 2. Ministerstvo financí, Ing. Doležalové, odbor 42 – privatizace majetku státu
1. 3. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Mgr. Strouhalovi, řediteli

Milan Č e s k ý
starosta městské části