Usnesení zastupitelstva ze dne 15. 6. 2004 č. 185

k vyhodnocení výběrového řízení na prodej bytové jednotky č. 1228/10 se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 319/34125 na společných částech domů čp. 1211, čp. 1218, čp. 1228 k. ú. Žižkov a stejným spoluvlastnickým podílem na pozemcích parc. č. 2183/35, parc. č. 2184/1, parc. č. 2184/2 k. ú. Žižkov

Zastupitelstvo městské části

I.  b e r e  n a  v ě d o m í
zápis z vyhodnocení výběrového řízení na prodej bytové jednotky č.1228/10 se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 319/34125 na společných částech domů čp. 1211, čp. 1218, čp. 1228 k. ú.Žižkov a stejným spoluvlastnickým podílem na pozemcích parc. č. 2183/35, parc. č. 2184/1, parc. č. 2184/2 k. ú. Žižkov, který je přílohou tohoto usnesení

II. s c h v a l u j e
1. vyhodnocení výběrového řízení na prodej bytové jednotky č. 1228/10 se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 319/34125 na společných částech domů čp. 1211, čp. 1218, čp. 1228 k.ú.Žižkov a stejným spoluvlastnickým podílem na pozemcích parc. č. 2183/35, parc. č. 2184/1, parc. č.2184/2 k. ú. Žižkov

 

Obálka č.

Č.j.

Kupní cena

Adresa účastníka výběrového řízení

12

P03 038014/2004

1 200 001,00

Tomáš Cibulka, Roháčova 48,Praha 3

13

P03 038445/2004

1 136 100,00

xxxxxxxxxx, Na Vackově 20,Praha 3

10

P03 037533/2004

1 130 007,00

xxxxxxxxxx, Habrová 4, Praha 3

21

P03 038455/2004

1 111 111,00

xxxxxxxxxx, 5.května 14, Praha 4

11

P03 037930/2004

1 100 000,00

xxxxxxxxxx, Koněvova 138, Praha 3

14

P03 038446/2004

1 055 101,00

xxxxxxxxxx, U Rajské zahrady 4, Praha 3

20

P03 038454/2004

1 050 500,00

xxxxxxxxxx, Jeseniova 67, Praha 3

25

P03 038880/2004

1 050 200,00

xxxxxxxxxx, U Studánky 30, Praha 7

36

P03 039233/2004

1 000 700,00

xxxxxxxxxx, Londýnská 54, Praha 2

27

P03 038886/2004

993 490,00

xxxxxxxxxx, Tobeleggweg 18, Zurich

18

P03 038451/2004

969 584,00

xxxxxxxxxx, Zábělská 7, Plzeň

15

P03 038447/2004

960 101,00

xxxxxxxxxx, Petrohradská 37, Praha 10

19

P03 038452/2004

956 000,00

xxxxxxxxxx, Puklicova 23, České Budějovice

4

P03 036383/2004

953 500,00

xxxxxxxxxx, Kolbenova 610, Praha 9

7

P03 037541/2004

953 000,00

xxxxxxxxxx, Habrová 3, Praha 3

41

P03 039239/2004

925 100,00

xxxxxxxxxx, Soběslavská 23, Praha 3

6

P03 036387/2004

913 913,00

xxxxxxxxxx, Habrová 8, Praha 3

37

P03 039234/2004

909 999,00

xxxxxxxxxx,  28. pluku 23, Praha 10

16

P03 038448/2004

905 555,00

xxxxxxxxxx, Jičínská 35, Praha 3

2

P03 036146/2004

901 111,00

xxxxxxxxxx, V Zahrádkách 182,Mikulovice,okr.Pardubice

22

P03 038531/2004

901 005,00

xxxxxxxxxx, Pod lipami 2, Praha 3

26

P03 038884/2004

892 520,00

xxxxxxxxxx, Nádražní 846, Jablůnkov

40

P03 039237/2004

882 600,00

xxxxxxxxxx, Bulharská 38, Praha 10

29

P03 038891/2004

876 000,00

xxxxxxxxxx, Oblekovice 236, Znojmo

17

P03 038449/2004

862 000,00

xxxxxxxxxx, Chocholouškova 6, Praha 8

8

P03 037542/2004

853 000,00

xxxxxxxxxx, Habrová 3, Praha 3

30

P03 038893/2004

853 000,00

xxxxxxxxxx, Jeseniova 102, Praha 3

28

P03 038877/2004

852 000,00

xxxxxxxxxx, Kostnické nám.3, Praha 3

34

P03 038912/2004

851 200,00

xxxxxxxxxx, Při trati 10, Praha 4

35

P03 039238/2004

850 000,00

xxxxxxxxxx, Soběslavská 50, Praha 3

38

P03 039235/2004

850 000,00

xxxxxxxxxx, Na klikovce 5, Praha 4

3

P03 036148/2004

841 111,00

xxxxxxxxxx, Jilmová 8, Praha 3

9

P03 037536/2004

826 400,00

xxxxxxxxxx, Koněvova 78, Praha 3

24

P03 038533/2004

810 000,00

xxxxxxxxxx, Wolkerova 660, Zlaté hory

23

P03 038532/2004

805 005,00

xxxxxxxxxx, Dětská 3, Praha 10

33

P03 038906/2004

803 000,00

xxxxxxxxxx, Kořenského 45, Ostrava 3

39

P03 039236/2004

801 000,00

xxxxxxxxxx, Kozí 15, Praha 1

42

P03 039240/2004

801 000,00

xxxxxxxxxx, Na Rovnosti 21, Praha 3

32

P03 038905/2004

763 700,00

xxxxxxxxxx, Žerotínova 51, Praha 3

5

P03 036384/2004

750 000,00

xxxxxxxxxx, Na Ohradě 4, Praha 3

1

EC 34426/2004

745 000,00

xxxxxxxxxx, Písečná 453,182 00 Praha 8

31

P03 038899/2004

 

vyřazeno

43

P03 039600/2004

 

vyřazeno

2. prodej bytové jednotky č. 1228/10 se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 319/34125 na společných částech domů čp. 1211, čp. 1218, čp. 1228 k. ú. Žižkov a stejným spoluvlastnickým podílem na pozemcích parc. č. 2183/35, parc. č. 2184/1, parc. č. 2184/2 k. ú. Žižkov - účastníkovi, který se umístil na prvním místě.
3. v případě, že se účastník, který se umístil na prvním místě, nedostaví k podpisu kupní smlouvy do 15 dnů ode dne doručení písemné výzvy, vyzvat k uzavření kupní smlouvy účastníka , který se umístil na druhém místě a pak za stejných podmínek postupně na dalších místech

III.  u k l á d á
1. M. Českému, starostovi městské části
1.1. podepsat kupní smlouvu, dle vzorové kupní smlouvy schválené Radou městské části

Milan Č e s k ý
starosta městské části