Usnesení zastupitelstva ze dne 15. 6. 2004 č. 184

ke zrušení usnesení Zastupitelstva městské části č. 253 ze dne 29. 3. 2001 ke stanovení podmínek pro prodej nemovitého majetku M. č. Praha 3 s výjimkou privatizace bytového fondu

Zastupitelstvo městské části

I.  r u š í
usnesení Zastupitelstva městské části č. 253 ze dne 29. 3. 2001 ke stanovení podmínek pro prodej nemovitého majetku M. č. Praha 3 s výjimkou privatizace bytového fondu

 

Milan Č e s k ý
starosta městské části