Usnesení zastupitelstva ze dne 15. 6. 2004 č. 182

ke zrušení usnesení Obvodního zastupitelstva v Praze 3 ze dne 19. 5. 1994 č. 55 k rozdělení nemovitosti parcelní číslo 2736 v k. ú. Vinohrady – Řipská 709/26, Praha 3

Zastupitelstvo městské části

I.  r u š í
usnesení Obvodního zastupitelstva v Praze 3 ze dne 19. 5. 1994 č. 55 k rozdělení nemovitosti parcelní číslo 2736 v k. ú. Vinohrady – Řipská 709/26, Praha 3

Milan Č e s k ý
starosta městské části