Usnesení zastupitelstva ze dne 16. 3. 2004 č. 159

k darům z Grantového a podpůrného fondu Městské části Praha 3

Zastupitelstvo městské části

 1. b e r e  n a  v ě d o m í
  doporučení Výboru Zastupitelstva pro správu grantového a podpůrného fondu Městské části Praha 3 ze dne 9. března 2004
  1. na poskytnutí darů občanům, spolkům, sdružením a organizacím
  2. na projekty:
  - obnova historických vinic na vrchu Vítkov: 650 000 Kč
  - Lukáš Fousek N.S.E.F. formou daru z rozpočtu: 49 000 Kč
  3. na potřebu naplnit Grant. a podp. fond do požadované výše: 7 170 494 Kč
 2.  

 3.  s c h v a l u j e

  1) zvýšení objemu příjmů finančních prostředků k vytvoření Grantového a podpůrného fondu Městské části Praha 3 do výše 2 % z příjmu schválených v rozpočtu Městské části Praha 3 na rok 2004
  2) poskytnutí darů z grantového a podpůrného fondu Městské části Praha 3, takto:
  1. doc. Mgr. Jiří Hošek 100 000 Kč
  2. CNK Palác Akropolis, a.s. - Evropské partnerství 400 000 Kč
  3. CNK Palác Akropolis, a.s. - Fringe OFF 700 000 Kč
  4. CNK Palác Akropolis, a.s. - Pekingská opera v Praze 350 000 Kč
  5. Studentská Unie ČVUT - studentské rádio 180 000 Kč
  6. CNK Palác Akropolis, a.s. - Euro Connections 650 000 Kč
  7. Baletní škola Jána Němce 100 000 Kč
  8. SUKUS o.s. - Vlasta Rydvalová 230 000 Kč
  9. Stanislav Barek 100 000 Kč
  10. xxxxxxxxxx 85 000 Kč
  11. The World Circle Foundation 200 000 Kč
  12. xxxxxxxxxx590 000 Kč
  13. Koniklec ZOČSOP 140 000 Kč
  14. Klub přátel starého Žižkova 125 742 Kč
  15. VOŠUP a SUPŠ 90 000 Kč
  16. ZŠ Jeseniova 60 750 Kč
  17. Výtvarná škola Václava Hollara 100 000 Kč
  18. Junák – svaz skautů a skautek ČR 400 000 Kč
  19. Sdružení Zvoneček – Ing. Jan Vančura 120 000 Kč
  20. Občanské sdružení M.U.T. 180 000 Kč
  21. Remedium, o.s. 100 000 Kč
  22. xxxxxxxxxx – Totem Production 60 000 Kč
  23. Sláva Sobotovičová 80 000 Kč
  24. Občanské sdružení Nová Trojka 273 500 Kč
  25. Tanec Praha 100 000 Kč
  26. Mamma HELP 170 000 Kč
  27. Občanské sdružení Pro-Aero 330 000 Kč
 4. Celkem 6 014 992 Kč

 5.  u k l á d á
  1. vedoucímu OE
  1.1. zajistit realizaci usnesení
  2. tajemníkovi Grantového a podpůrného fondu Městské části Praha 3
  2.1. dohlížet na dodržování grantových podmínek

Milan Č e s k ý
starosta městské části