Usnesení zastupitelstva ze dne 20. 2. 2003 č. 43

ke zrušení usnesení Zastupitelstva městské části č. 427 ze dne 19. 3. 2002 k prodeji části bytového domu čp. 697 s částí pozemku parc. č. 64, k. ú. Žižkov, Kubelíkova 13, Praha 3

Zastupitelstvo městské části

I.  r u š í
usnesení Zastupitelstva městské části č. 427 ze dne 19. 3. 2002 k prodeji části bytového domu čp. 697 s částí pozemku parc. č. 64, k. ú. Žižkov, Kubelíkova 13, Praha 3

Milan Č e s k ý
starosta městské části