Usnesení zastupitelstva ze dne 20. 2. 2003 č. 39

 k upřesnění usnesení Obvodního zastupitelstva M. č. Praha 3 č. 43 ze dne 24. 6. 1993 k privatizaci domovního fondu M. č. Praha 3 - prodej obytných domů zařazených do třetí vlny privatizace (záměr prodeje schválen usnesením OZ M. č. Praha 3 č. 92 ze dne 17. 12. 1992 a č. 30 ze dne 25. 3. 1993)a usnesení Zastupitelstva městské části č. 29 ze dne 20. 2. 2003 k revokaci usnesení Obvodního zastupitelstva M. č. Praha 3 č. 43 ze dne 24. 6. 1993 k privatizaci domovního fondu M. č. Praha 3 - prodej obytných domů zařazených do třetí vlny privatizace (záměr prodeje schválen usnesením OZ M. č. Praha 3 č. 92 ze dne 17. 12. 1992 a č. 30 ze dne 25. 3. 1993)

Zastupitelstvo městské části

I. s c h v a l u j e
prodej bytových domů:
- čp. 1990 s pozemkem parc. č. 2679 k. ú. Vinohrady, Libická 11, Praha 3,
Bytovému družstvu Libická 11 za kupní cenu 9 158 617 Kč
- čp. 35 s pozemky parc. č. 57 a parc. č. 58 k. ú. Žižkov, Kubelíkova 5, Praha 3,
Bytovému družstvu Kubelíkova čp. 35/5 za kupní cenu 4 285 322 Kč
- čp. 2168 s pozemky parc. č. 2825/1, parc. č. 2826/1 a parc. č. 2826/2 k. ú. Žižkov, Křivá 2, Praha 3,
Družstvu Křivá 2 za kupní cenu 2 601 535 Kč

Milan Č e s k ý
starosta městské části