Usnesení zastupitelstva ze dne 20. 2. 2003 č. 33

k upřesnění usnesení Zastupitelstva městské části č. 363 ze dne 20. 12. 2001 k prodeji bytových domů s pozemky - II. etapa (3. část) privatizace bytového fondu - Velehradská čp. 1301 s pozemkem parc. č. 2499 v k. ú. Vinohrady, Hájkova čp. 1677 s pozemkem parc. č. 2036 v k. ú. Žižkov, Praha 3

Zastupitelstvo městské části

I. s c h v a l u j e
prodej bytových domů:
- čp. 1301 s pozemkem parc. č. 2499 k. ú. Vinohrady, Velehradská 17, Praha 3
Bytovému družstvu Velehradská 1301/17 za kupní cenu 4 910 572 Kč
- čp. 1677 s pozemkem parc. č. 2036 k. ú. Žižkov, Hájkova 13, Praha 3
Bytovému družstvu Vítkov za kupní cenu 9 196 610 Kč

Milan Č e s k ý
starosta městské části