Usnesení zastupitelstva ze dne 20. 2. 2003 č. 32

k upřesnění usnesení Zastupitelstva městské části č. 260 ze dne 29. 3. 2001 k prodeji bytových domů s pozemky - II. etapa (2. část) privatizace bytového fondu - Lucemburská čp. 1831 s pozemkem parc. č. 1477, Malešická čp. 1822 s pozemky parc. č. 4156 a 4157 vše v k. ú. Žižkov, Praha 3

Zastupitelstvo městské části

I.  s c h v a l u j e
prodej bytových domů:
- čp. 1831 s pozemkem parc. č. 1477 k. ú. Žižkov, Lucemburská 36, Praha 3
Bytovému družstvu Lipový květ za kupní cenu 4 996 410 Kč
- čp. 1822 s pozemky parc. č. 4156 a 4157 k. ú. Žižkov, Malešická 19, Praha 3
Bytovému družstvu Malešická 19 za kupní cenu 7 824 110 Kč

Milan Č e s k ý
starosta městské části