Usnesení zastupitelstva ze dne 20. 2. 2003 č. 31

 k upřesnění usnesení Obvodního zastupitelstva M. č. Praha 3 č. 199 ze dne 2. 10. 2000 k prodeji bytových domů s pozemky - II. etapa (1. část) privatizace bytového fondu - a usnesení Zastupitelstva městské části č. 430 ze dne 19. 3. 2002 k revokaci usnesení Obvodního zastupitelstva M. č. Praha 3 č. 199 ze dne 2. 10. 2000 k prodeji obytných domů s pozemky - II. etapa privatizace bytového fondu (1. část)

Zastupitelstvo městské části

I. s c h v a l u j e
prodej bytového domu:
- čp. 1599 s pozemky parc. č. 1560/3 a parc. č. 1561 k. ú. Žižkov, Lucemburská 27, 29, 31, Radhošťská 16, Praha 3
Bytovému družstvu LuRa čp. 1599 za kupní cenu 18 645 500 Kč

Milan Č e s k ý
starosta městské části