Návrh usnesení zastupitelstva ze dne 20. 2. 2003 č. 47

Jmenování dvou nových členů dozorčí rady Centra nezávislé kultury Palác Akropolis, a. s.

Zastupitelstvo městské části

I. j m e n u j e
dva zástupce Zastupitelstva městské části do dozorčí rady CNK Palác Akropolis, a. s.:
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx

Milan Č e s k ý
starosta městské části