Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. (Další informace)

Přeskočit na hlavní obsah

Usnesení zastupitelstva ze dne 16. 12. 2003 č. 146

k žádostem Domovního družstva Bořivojova 3/2432, Družstva vlastníků domu Buchovcova 1/1731 Praha 3 a Družstva Kouřimská 16 o uzavření dohody o zániku věcného předkupního práva k nemovitostem

Zastupitelstvo městské části

I.  b e r e  n a  v ě d o m í

  • žádosti Domovního družstva Bořivojova 3/2432, Družstva vlastníků domu Buchovcova 1/1731 Praha 3 a Družstva Kouřimská 16 o uzavření dohody o zániku věcného předkupního práva k nemovitostem, které jsou přílohou č. 1 tohoto usnesení
  • usnesení Výboru zastupitelstva pro privatizaci bytového fondu č. 61 ze dne 27. 11. 2003, které je přílohou č. 2 tohoto usnesení

II.  n e s o u h l a s í
1. s uzavřením dohody o zániku věcného předkupního práva k nemovitostem s Domovním družstvem Bořivojova 3/2432, Družstvem vlastníků domu Buchovcova 1/1731 Praha 3 a Družstvem Kouřimská 16
2. s povolováním výjimek z kupních smluv, uzavřených v rámci I. etapy privatizace bytového fondu, týkajících se zániku předkupního práva

III.  u k l á d á
1. Výboru pro privatizaci bytového fondu
1. 1. nezabývat se žádostmi o zániku předkupního práva před lhůtou sjednanou v kupních smlouvách, uzavřených v rámci I. etapy privatizace bytového fondu

Milan Č e s k ý
starosta městské části

Login