Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. (Další informace)

Přeskočit na hlavní obsah

Usnesení zastupitelstva ze dne 16. 12. 2003 č. 144

vyhodnocení výběrových řízení na prodej 4 nově vybudovaných bytových jednotek v budově čp. 2529, čp. 2530 v k.ú. Žižkov dle zák. č. 72/94 Sb. Na Balkáně 76,78 Praha 3

Zastupitelstvo městské části

I.  b e r e  n a  v ě d o m í
zápisy o vyhodnocení výběrových řízení na prodej 4 nově vybudovaných bytových jednotek v domech Na Balkáně 76, 78 Praha 3, které jsou přílohou č.1 a 2 tohoto usnesení

II.  s c h v a l u j e
1. vyhodnocení výběrových řízení na prodej 4 nově vybudovaných bytových jednotek dle zák.č. 72/94 Sb. – umístění účastníků dle jednotlivých bytových jednotek

Bytová jednotka č. 2529/13 se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 793/15447 na společných částech domů čp. 2529, 2530, k.ú. Žižkov a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebních pozemcích 2639/74, 2639/75, k.ú. Žižkov a na pozemku 2639/113

obálka č. 1

čj. 545

2529/13

3100000,-

xxxxxxxxxx, Vinohradská 6,Praha 2,120 00

 

Bytová jednotka č. 2529/14 se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 733/15447 na společných částech domů čp. 2529, 2530, k.ú. Žižkov a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebních pozemcích 2639/74, 2639/75, k.ú. Žižkov a na pozemku 2639/113

obálka č. 2

čj.546

2529/14

3500000,-

xxxxxxxxxx, Vinohradská 6,Praha 2, 120 00

obálka č. 3

čj. 547

2529/14

3067200,-

xxxxxxxxxx,Koněvova 77,Praha 3,130 00

 

Bytová jednotka č. 2530/13 se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 355/15447 na společných částech domů čp. 2529, 2530, k.ú. Žižkov a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebních pozemcích 2639/74, 2639/75, k.ú. Žižkov a na pozemku 2639/113

obálka č. 3

čj. 487

2530/13

1482000,-

xxxxxxxxxx,Za Vackovem 29, Praha 3

2. prodej bytových jednotek s odpovídajícím podílem na společných částech domů a odpovídajícím podílem na stavebních pozemcích dle zák. č. 72/94 Sb. a na pozemku parc.č. 2639/113 k.ú. Žižkov účastníkům výběrového řízení, kteří se umístili na prvním místě
3. v případě, že se zájemce , který se umístil na prvním místě, nedostaví k podpisu kupní smlouvy do 14 dnů ode dne doručení písemné výzvy v souladu s příslušnými OSŘ, vyzvat k uzavření smlouvy zájemce, který se umístil na druhém místě

III.  k o n s t a t u j e, že
k bytové jednotce č. 2530/14 nebyla obdržena žádná nabídka

IV.  u k l á d á
1. M. Českému, starostovi městské části
1.1. podepsat jednotlivé kupní smlouvy dle vzorové kupní smlouvy schválené Radou městské části

Milan Č e s k ý
starosta městské části

Login