Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. (Další informace)

Přeskočit na hlavní obsah

Usnesení zastupitelstva ze dne 16. 12. 2003 č. 142

ke zřízení Rady školy při Základní škole Žerotínova 36/1100, Praha 3

Zastupitelstvo městské části

I.  b e r e  n a  v ě d o m í
1. žádost o zřízení Rady školy při ZŠ Žerotínova 36/1100 Praha 3
2. výsledky voleb
2. 1. zákonní zástupci žáků
xxxxxxxxxx Praha 3, Roháčova 46
xxxxxxxxxx Praha 3, Hájkova 9
xxxxxxxxxx Praha 3, Hájkova 9
xxxxxxxxxx Praha 3, Černínova 4
xxxxxxxxxx Praha 3, Jeseniova 33
2. 2. zaměstnanci školy
xxxxxxxxxx Praha 3, Žerotínova 36
xxxxxxxxxx Praha 3, Roháčova 94
xxxxxxxxxx Praha 3, Schöfflerova 43
xxxxxxxxxx Praha 3, Domažlická 2
xxxxxxxxxx Písek, Na Stínadlech 324

II.  s o u h l a s í
se zřízením Rady školy ZŠ Žerotínova 36/1100, Praha 3, na základě žádosti rodičů žáků této školy a na základě § 17b, odst. 2, zákona č. 564/90 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství v platném znění

III.  j m e n u j e
členy Rady školy za zřizovatele
Ing. Holub Jan
Kucián Michal
Lochman Zdeněk
Mgr. Matušek Jiří
MUDr. Rusová Eva

IV.  u k l á d á
1. M. Českému, starostovi městské části
1. 1. podepsat zřizovací listinu Rady školy, která je přílohou tohoto usnesení, doplněnou jmenovanými a volenými členy
2. Radě školy ZŠ Žerotínova 36/1100
2. 1. na prvním zasedání zvolit svého předsedu a místopředsedu a předložit zřizovateli závazný jednací řád Rady školy dle doporučení MŠMT-ČR č.j.: 10 120/96-20

Milan Č e s k ý
starosta městské části

Login