Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. (Další informace)

Přeskočit na hlavní obsah

Usnesení zastupitelstva ze dne 16. 12. 2003 č. 141

k revokaci usnesení Zastupitelstva městské části č. 93 ze dne 24. 6. 2003 ke změně úplného znění zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121

Zastupitelstvo městské části

I.  r e v o k u j e
usnesení Zastupitelstva městské části č. 93 ze dne 24. 6. 2003 takto:
výše technického zhodnocení: 30 205 542,23 Kč
se mění na:
budova
v k. ú. Vinohrady v Praze 3 č.p. 121 na pozemku parc. č. 3640
výše technického zhodnocení budovy: 12 028 916,23 Kč
rekonstrukce střechy: 1 857 554,40 Kč
rekonstrukce školní jídelny: 10 171 361,83 Kč
stavba
výše technického zhodnocení stavby: 1 458 626,-- Kč
rekonstrukce betonové plochy hřiště: 1 434 126,-- Kč projektová dokumentace k rekonstrukci betonové plochy hřiště: 24 500,-- Kč

II.  u k l á d á
1. M. Českému, starostovi městské části
1. 1. podepsat změnu úplného znění zřizovací listiny, která je přílohou č. 1 tohoto usnesení

Milan Č e s k ý
starosta městské části

Login