Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. (Další informace)

Přeskočit na hlavní obsah

Usnesení zastupitelstva ze dne 16. 12. 2003 č. 132

k prodeji pozemku parc. č. 18/1, parc. č. 18/2 a parc. č. 19/17 vše v k. ú. Žižkov, Praha 3

Zastupitelstvo městské části

I.  b e r e  n a  v ě d o m í
žádost VŠE v Praze o odkup pozemků parc. č. 18/1, 18/2 a 19/1 vše v k. ú. Žižkov, která je přílohou tohoto usnesení

II.  s c h v a l u j e
prodej pozemku parc. č. 18/1, parc. č. 18/2 a parc. č. 19/17 vše v k. ú. Žižkov Vysoké škole ekonomické v Praze, za kupní cenu stanovenou dohodou v celkové výši 28 020 Kč

III.  u k l á d á
1. M. Českému, starostovi městské části
1. 1. podepsat kupní smlouvu odsouhlasenou Radou městské části

Milan Č e s k ý
starosta městské části

Login