Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. (Další informace)

Přeskočit na hlavní obsah

Usnesení zastupitelstva ze dne 16. 12. 2003 č. 128

k prodeji pozemku parc. č. 1648/10 k. ú. Žižkov, Praha 3

Zastupitelstvo městské části

I.  b e r e  n a  v ě d o m í

  • návrh na odkoupení pozemku parc. č. 1648/10 v k. ú. Žižkov, který je přílohou č. 1 tohoto usnesení
  • usnesení Výboru zastupitelstva pro realizaci majetku č. 9 ze dne 17. 6. 2003, které je přílohou č. 2 tohoto usnesení

II.  s c h v a l u j e
prodej pozemku parc. č. 1648/10 k. ú. Žižkov, Praha 3 takto:

id. ½ pozemku parc. č. 1648/10 k. ú. Žižkov, Praha 3 manželům xxxxxxxxxx (vlastníkům ½ garáže na uvedeném pozemku) za kupní cenu stanovenou dohodou, která činí 61 200 Kč

id. ½ pozemku parc. č. 1648/10 k. ú. Žižkov, Praha 3 manželům xxxxxxxxxx (vlastníkům ½ garáže na uvedeném pozemku) za kupní cenu stanovenou dohodou, která činí 61 200 Kč

III.  1. M. Českému, starostovi městské části
1. 1. podepsat kupní smlouvy odsouhlasené Radou městské části

Milan Č e s k ý
starosta městské části

Login