Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. (Další informace)

Přeskočit na hlavní obsah

Usnesení zastupitelstva ze dne 16. 12. 2003 č. 127

k rozpočtovému provizoriu Městské části Praha 3 na rok 2004

Zastupitelstvo městské části

I.  s c h v a l u j e
rozpočtové provizorium na rok 2004 dle přílohy č. 1, která je součástí tohoto usnesení

II.  u k l á d á
1. všem vedoucím odborů a ředitelům příspěvkových organizací
1. 1. dodržovat rozpočtovou kázeň

Milan Č e s k ý
starosta městské části

Login