Usnesení zastupitelstva ze dne 15. 4. 2003 č. 67

k návrhu na jmenování Ing. Jiřího Louši tajemníkem Výboru pro řízení přestavby fotbalového stadionu Viktoria Žižkov

Zastupitelstvo městské části

I.  b e r e  n a  v ě d o m í
návrh Výboru pro řízení přestavby fotbalového stadionu Viktoria Žižkov na jmenování Ing. Jiřího Louši, vedoucího OTSMI, tajemníkem Výboru pro řízení přestavby fotbalového stadionu Viktoria Žižkov, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

II.  v o l í
Ing. Jiřího Loušu tajemníkem Výboru pro řízení přestavby fotbalového stadionu Viktoria Žižkov

Milan Č e s k ý
starosta městské části