Usnesení zastupitelstva ze dne 15. 4. 2003 č. 60

k odvolání Ivety Povýšilové z funkce tajemníka výboru pro realizaci majetku Zastupitelstva městské části a jmenování Mgr. Štěpána Bunzáka tajemníkem výboru pro realizaci majetku Zastupitelstva městské části

Zastupitelstvo městské části

I.  o d v o l á v á
Ivetu Povýšilovou z funkce tajemníka výboru pro realizaci majetku Zastupitelstva městské části

II.  j m e n u j e
Mgr. Štěpána Bunzáka tajemníkem výboru pro realizaci majetku Zastupitelstva městské části

Milan Č e s k ý
starosta městské části