Usnesení zastupitelstva ze dne 24. 6. 2003 č. 99

k uznání dotace na CZT pro objekty Kouřimská 8, Kouřimská 12 a V Horní Stromce 1

Zastupitelstvo městské části

I.  r e v o k u j e
usnesení Zastupitelstva městské části č. 66 ze dne 15. 4. 2003

II.  s c h v a l u j e
vyrovnání pohledávek jednotlivých dlužníků půjček z Fondu obnovy a rozvoje ve smyslu uznání dotace od Programu dotací hl. m. Prahy dle přílohy č. 1, která je součástí tohoto usnesení

III.  u k l á d á
1. vedoucímu OE
1. 1. realizovat toto usnesení

Milan Č e s k ý
starosta městské části