Usnesení zastupitelstva ze dne 24. 6. 2003 č. 79

k upřesnění usnesení Zastupitelstva městské části č. 260 ze dne 29. 3. 2001 k prodeji bytových domů s pozemky - II. etapa (2. část) privatizace bytového fondu - Roháčova čp. 1278 s pozemkem parc. č. 2100, Radhošťská čp. 1828 s pozemkem parc. č. 1484 vše v k. ú. Žižkov, Praha 3

Zastupitelstvo městské části

I.  s c h v a l u j e
prodej bytového domu:
- čp. 1278 s pozemkem parc. č. 2100 k. ú. Žižkov, Roháčova 113, Praha 3,
Družstvu Roháč za kupní cenu 3 629 222 Kč
- čp. 1828 s pozemkem parc. č. 1484 k. ú. Žižkov, Radhošťská 12, Praha 3,
Bytovému družstvu vlastníků domu Radhošťská 12, Praha 3 za kupní cenu 6 029 025 Kč

Milan Č e s k ý
starosta městské části