Usnesení zastupitelstva ze dne 24. 6. 2003 č. 77

k vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných nebytových jednotek – garáží v budově čp. 2682, 2683, 2684 a 2685 v k. ú. Žižkov dle zák. č. 72/94 Sb., – Praha 3, Jilmová 4, 6, 8, 10

Zastupitelstvo městské části

I.  s c h v a l u j e
1. vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných nebytových jednotek - garáží dle zák. č.72/94 Sb., – umístění účastníků dle jednotlivých nebytových jednotek - garáží

Nebytová jednotka-garáž č. 2682/102 se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 148/40877 na společných částech domů čp. 2682, 2683, 2684, 2685, k.ú. Žižkov a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebních pozemcích 3566/8, 3566/9, 3566/10, 3566/11, k.ú. Žižkov

obálka č.7

212

2682/102

260400,00 Kč

xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, Jilmová 6, Praha 3

obálka č. 19

226

2682/102

253010,00 Kč

xxxxxxxxxx, Jilmová 6, Praha 3

obálka č. 2

200

2682/102

252777,00 Kč

xxxxxxxxxx, Jilmová 8, Praha 3

Nebytová jednotka-garáž č. 2683/102 se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 151/40877 na společných částech domů čp. 2682, 2683, 2684, 2685, k.ú. Žižkov a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebních pozemcích 3566/8, 3566/9, 3566/10, 3566/11, k.ú. Žižkov

obálka č. 4

202

2683/102

271111,00 Kč

xxxxxxxxxx, Jilmová 8, Praha 3

obálka č. 17

224

2683/102

263010,00 Kč

xxxxxxxxxx, Jilmová 6, Praha 3

obálka č. 8

213

2683/102

257400,00 Kč

xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, Jilmová 6, Praha 3

Nebytová jednotka-garáž č. 2683/103 se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 150/40877 na společných částech domů čp. 2682, 2683, 2684, 2685, k.ú. Žižkov a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebních pozemcích 3566/8, 3566/9, 3566/10, 3566/11, k.ú. Žižkov

obálka č. 16

223

2683/103

273010,00 Kč

xxxxxxxxxx, Jilmová 6, Praha 3

obálka č. 1

199

2683/103

257555,00 Kč

xxxxxxxxxx, Jilmová 8, Praha 3

obálka č. 9

214

2683/103

257400,00 Kč

xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, Jilmová 6, Praha 3

Nebytová jednotka-garáž č. 2684/105 se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 149/40877 na společných částech domů čp. 2682, 2683, 2684, 2685, k.ú. Žižkov a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebních pozemcích 3566/8, 3566/9, 3566/10, 3566/11, k.ú. Žižkov

obálka č. 14

221

2684/105

320000,00 Kč

xxxxxxxxxx, Za Vackovem 29, Praha 3

obálka č. 5

203

2684/105

281111,00 Kč

xxxxxxxxxx, Jilmová 8, Praha 3

obálka č. 20

227

2684/105

281010,00 Kč

xxxxxxxxxx, Jilmová 6, Praha 3

obálka č. 10

215

2684/105

257 400,00 Kč

xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, Jilmová 6, Praha 3

Nebytová jednotka-garáž č. 2685/101 se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 150/40877 na společných částech domů čp. 2682, 2683, 2684, 2685, k.ú. Žižkov a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebních pozemcích 3566/8, 3566/9, 3566/10, 3566/11, k.ú. Žižkov

obálka č. 15

222

2685/101

293010,00 Kč

xxxxxxxxxx, Jilmová 6, Praha 3

obálka č. 6

204

2685/101

288111,00 Kč

xxxxxxxxxx, Jilmová 8, Praha 3

obálka č. 11

216

2685/101

260400,00 Kč

xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, Jilmová 6, Praha 3

obálka č. 13

220

2685/101

250 000,00 Kč

xxxxxxxxxx, Za Vackovem 29, Praha 3

Nebytová jednotka-garáž č. 2685/103 se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 147/40877 na společných částech domů čp. 2682, 2683, 2684, 2685, k.ú. Žižkov a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebních pozemcích 3566/8, 3566/9, 3566/10, 3566/11, k.ú. Žižkov

obálka č. 18

225

2685/103

303010,00 Kč

xxxxxxxxxx, Jilmová 6, Praha 3

obálka č. 3

201

2685/103

266551,00 Kč

xxxxxxxxxx, Jilmová 8, Praha 3

obálka č. 12

217

2685/103

260400,00 Kč

xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, Jilmová 6, Praha 3

2. prodej nebytových jednotek - garáží s odpovídajícím podílem na společných částech domů a odpovídajícím podílem na stavebních pozemcích dle zák. č. 72/94 Sb., účastníkům výběrového řízení, kteří se umístili na prvním místě

3. v případě, že se zájemce, který se umístil na prvním místě, nedostaví k podpisu kupní smlouvy do 15 dnů ode dne doručení písemné výzvy v souladu s příslušnými OSŘ, vyzvat k uzavření smlouvy zájemce, který se umístil na druhém místě a pak za stejných podmínek na dalších místech

4. v případě, že se některé nebytové jednotky - garáže neprodají, bude postupováno v  souladu s  Pravidly prodeje nebytových jednotek – garáží dle zák. 72/94 Sb., čp. 2682/4, 2683/6, 2684/8, 2685/10 s pozemky parc. č. 3566/8, 3566/9, 3566/10, 3566/11 v k. ú. Žižkov, Jilmová 4, 6, 8, 10, Praha 3

II.  u k l á d á
1. M. Českému, starostovi městské části
1. 1. podepsat jednotlivé kupní smlouvy dle vzorové kupní smlouvy schválené Radou městské části

Milan Č e s k ý
starosta městské části