Usnesení zastupitelstva ze dne 24. 6. 2003 č. 70

k návrhu přísedících pro Obvodní soud Praha 3 - volební období 2003 - 2007

Zastupitelstvo městské části

I.  v o l í
přísedící pro Obvodní soud Praha 3 dle přílohy tohoto usnesení

Milan Č e s k ý
starosta městské části