Usnesení zastupitelstva ze dne 24. 6. 2003 č. 104

k rezignaci pana Tomáše Roubala, předsedy klubu DJK, na funkci člena Výboru pro řízení přestavby stadionu Viktoria Žižkov

Zastupitelstvo městské části

I.  b e r e  n a  v ě d o m í
1. rezignaci pana xxxxxxxxxx, předsedy klubu DJK na funkci člena Výboru pro řízení přestavby stadionu Viktoria Žižkov na vlastní žádost ke dni 24. 6. 2003
2. že klub DJK rezignuje na své zastoupení ve Výboru pro řízení přestavby stadionu Viktoria Žižkov

Milan Č e s k ý
starosta městské části