Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. (Další informace)

Přeskočit na hlavní obsah

Usnesení zastupitelstva ze dne 17. 9. 2002 č. 524

k 3. etapě řešení prvoligového fotbalového týmu FK Viktoria Žižkov, a. s. – “Zásady postupu ZMČ Praha 3 při dostavbě a rekonstrukci Městského stadionu” v areálu stávajícího stadionu FK Viktoria Žižkov, a. s. při Seifertově ulici dle geometrického oddělovacího plánu č. 176/2001

Rada městské části

I. b e r e n a v ě d o m í
zprávu a postup ”Pracovní skupiny” ZMČ Praha 3

II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu městské části
1. schválit

rozpočtová opatření dle přílohy č. 1, která je přílohou tohoto usnesení
2. uložit

vedoucímu OE provést rozpočtová opatření
3. schválit

”Zásady postupu ZMČ Praha 3 při dostavbě a rekonstrukci Městského stadionu” v areálu stávajícího stadionu FK Viktoria Žižkov, a. s. při Seifertově ul. dle geometrického plánu č. 176/2001, a to v dílčích krocích následovně:
1. smlouvu o koupi, nájmu a zajištění údržby a oprav fotbalové tribuny dle přílohy č. 2 tohoto usnesení
2. zrušení smlouvy o výpůjčce č. S/0650/00 (po zápisu smlouvy o koupi, nájmu a zajištění údržby a oprav fotbalové tribuny do katastru nemovitostí) včetně nové právní úpravy, která zajistí FK Viktoria Žižkov, a. s. další působení sportovních aktivit v areálu stávajícího stadionu na pozemcích parc. č. dle geom. odděl. plánu č. 176/2001
3. přípravu zadání pro výběrové řízení pro prodej pozemků ”komerční zóny”
parc. č. 163/1 (A) 5 600 m2 vlastník M. č. Praha 3
163/4 (C) 18 m2 M. č. Praha 3
163/6 (E) 29 m2 M. č. Praha 3
167/7 (G) 50 m2 M. č. Praha 3
166/2 1 113 m2 M. č. Praha 3
165 24 m2 MHMP
163/12 143 m2 MHMP
163/13 3 m2 MHMP
4. uspořádat majetkoprávní vztahy Městské části Praha 3 a FK Viktoria Žižkov, a. s. a to odkoupením již zrekonstruovaných tribun a částí zázemí (rekonstrukce 05/02-07/02
5. rekonstrukce a dostavba stadionu dle požadavků pravidel ČMFS
6. uzavřít novou smlouvu mezi Městskou částí Praha 3 a FK Viktoria Žižkov, a. s. na užívání zrekonstruovaného stadionu
7. dořešit existenci a. s. Viktoria Žižkov

4. uložit

1. p. M. Českému, starostovi městské části,
podepsat smlouvu o koupi, nájmu a zajištění údržby a oprav fotbalové tribuny
2. pracovní skupině ZMČ, která je složena ze starosty, zástupce starosty a předsedů klubů při ZMČ Praha 3 pokračovat v jednání v intencích přijatých v ”Zásadách postupu”

Vladimír H o l z k n e c h t       Milan Č e s k ý
1. zástupce starosty            starosta městské části

Login