Usnesení zastupitelstva ze dne 17. 9. 2002 č. 515

k použití prostředků fondu obnovy a rozvoje Městské části Praha 3 – poskytnutí návratných půjček pro opravy a rekonstrukce domů na území M. č. Praha 3

Rada městské části

I. b e r e n a v ě d o m í
usnesení Výboru pro územní rozvoj na poskytnutí návratných půjček pro opravy a rekonstrukce domů na území M. č. Praha 3 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

II. d o p o r u č u j e
1. Zastupitelstvu městské části

1.1. schválit poskytnutí návratných půjček pro opravy a rekonstrukce domů na území M. č. Praha 3 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

Vladimír H o l z k n e c h t       Milan Č e s k ý
1. zástupce starosty             starosta městské části