Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. (Další informace)

Přeskočit na hlavní obsah

Usnesení zastupitelstva ze dne 17. 9. 2002 č. 513

k poskytnutí daru z fondu sociálního a zdravotního

Rada městské části

I. b e r e  n a  v ě d o m í
žádost Občanského sdružení ŽIVOT BEZ ZÁVISLOSTI, Lupáčova 14, Praha 3 ze dne 3. 9. 2002

II. s o u h l a s í
s poskytnutím daru z fondu sociálního a zdravotního pro Občanské sdružení ŽIVOT BEZ ZÁVISLOSTI ve výši 50 000 Kč

Vladimír H o l z k n e c h t       Milan Č e s k ý
1. zástupce starosty            starosta městské části

Login