Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. (Další informace)

Přeskočit na hlavní obsah

Usnesení zastupitelstva ze dne 17. 9. 2002 č. 510

ke smlouvě o dílo na sanaci vlhkého zdiva Žižkovské radnice Havlíčkovo nám. 9, Praha 3 – I. etapa

Rada městské části

I.  s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o dílo na sanaci vlhkého zdiva Žižkovské radnice Havlíčkovo nám. 9, Praha 3 – I. etapa s firmou xxxxxxxxxx – stavební firma, Kleisslova 11, 301 66 Plzeň, která je přílohou tohoto usnesení

II.  u k l á d á
1. p. M. Českému, starostovi městské části

1.1. podepsat uvedenou smlouvu o dílo

Vladimír H o l z k n e c h t       Milan Č e s k ý
1. zástupce starosty             starosta městské části

Login