Usnesení zastupitelstva ze dne 26. 11. 2002 č. 6

k volbě zástupců starosty městské části, uvolněných členů Zastupitelstva městské části

Zastupitelstvo městské části

I.  v o l í
do funkce zástupců starosty městské části, uvolněných členů Zastupitelstva městské části:

paní Milenu K o z u m p l í k o v o u
pana Daniela R e i s i e g e l a
pana MUDr. Marka Z e m a n a
pana Michala K u c i á n a
pana Jana P l í v u


Milan Č e s k ý
starosta městské části