Usnesení zastupitelstva ze dne 26. 11. 2002 č. 5

k volbě starosty, uvolněného člena Zastupitelstva městské části

Zastupitelstvo městské části

I.  v o l í
do funkce starosty, uvolněného člena Zastupitelstva městské části
   pana Milana Č e s k é h o

 

Milan Č e s k ý
starosta městské části