Usnesení zastupitelstva ze dne 26. 11. 2002 č. 3

k návrhu na stanovení počtu členů Rady městské části a uvolněných členů Zastupitelstva městské části

Zastupitelstvo městské části

I.   s t a n o v í
1. počet členů Rady městské části: 9
2. podle ustanovení zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, § 87, odst. 1
počet uvolněných členů Zastupitelstva městské části takto:
starosta
5 zástupců starosty

Milan Č e s k ý
starosta městské části