Usnesení zastupitelstva ze dne 26. 11. 2002 č. 2

k návrhu na volbu předsedy a členů výboru volebního Zastupitelstva městské části

Zastupitelstvo městské části

I.   v o l í
tyto členy výboru volebního Zastupitelstva městské části, jejichž funkce bude trvat celé funkční období:

předseda:
xxxxxxxxxx (ODS)

členové:
xxxxxxxxxx (DJK)
xxxxxxxxxx (ČSSD)
xxxxxxxxxx (KSČM)

Milan Č e s k ý
starosta městské části