Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. (Další informace)

Přeskočit na hlavní obsah

Usnesení zastupitelstva ze dne 18. 6. 2002 č. 473

ke změně plánu VHČ za oblast nemovitostí spravovaných SKM Praha 3, a. s.

Zastupitelstvo městské části

I.  s c h v a l u j e
navýšení výnosů VHČ za oblast nemovitostí spravovaných SKM Praha 3, a. s. z 300 693 tis. Kč na 306 767 tis. Kč a navýšení nákladů na VHČ za oblast nemovitostí spravovaných SKM Praha 3, a. s. z 264 604 tis. Kč na 273 678 tis. Kč dle přílohy č. 1, která je součástí tohoto usnesení

II.  u k l á d á
1. vedoucímu OE

1. 1. provést úpravu plánu VHČ

Milan Č e s k ý
starosta městské části

Login