Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. (Další informace)

Přeskočit na hlavní obsah

Usnesení zastupitelstva ze dne 18. 6. 2002 č. 471

k prodeji nebytové jednotky – provozovny č. 2685/104 se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 856/40877 na společných částech domů čp. 2682,2683, 2684, 2685 k.ú. Žižkov a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebních pozemcích parc.č. 3566/8, 3566/9, 3566/10, 3566/11 k.ú. Žižkov, Jilmová 4, 6, 8, 10, Praha 3

Zastupitelstvo městské části

I.  s c h v a l u j e
prodej nebytové jednotky – provozovny č. 2685/104 se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 856/40877 na společných částech domů čp. 2682, 2683, 2684, 2685 k.ú. Žižkov a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebních pozemcích parc.č. 3566/8, 3566/9, 3566/10, 3566/11 k.ú. Žižkov, Jilmová 4, 6, 8, 10 Praha 3 stávajícímu nájemci, společnosti Hoyer Praha Medizintechnik s.r.o., Malešická 39, Praha 3, IČO 60491582 za odhadní cenu 1 458 582,- Kč

II.  u k l á d á
1. p. M. Českému, starostovi městské části

1. 1. podepsat kupní smlouvu schválenou Radou městské části
2. vedoucí OEM

2. 1. vypsat výběrové řízení, nedojde-li k podpisu kupní smlouvy ad. II.,1.1. do 30 dnů ode dne výzvy

Milan Č e s k ý
starosta městské části

Login