Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. (Další informace)

Přeskočit na hlavní obsah

Usnesení zastupitelstva ze dne 18. 6. 2002 č. 470

k návrhu na vytvoření volebních obvodů pro volby do Zastupitelstva městské části (volební období 2002 až 2006)

Zastupitelstvo městské části

I.  v y t v á ř í
čtyři
volební obvody pro volby do Zastupitelstva městské části, dle přílohy tohoto usnesení (volební období 2002 - 2006)

II. u k l á d á
1. vedoucí OOS

1. 1. zveřejnit do dvou dnů po vytvoření volebních obvodů na úřední desce, popřípadě i způsobem v místě obvyklým seznam vytvořených volebních obvodů, jejich popis, počty členů zastupitelstva obce, kteří mají být v jednotlivých volebních obvodech voleni a potřebný počet podpisů pro nezávislého kandidáta a sdružení nezávislých kandidátů v jednotlivých volebních obvodech

Milan Č e s k ý
starosta městské části

Login