Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. (Další informace)

Přeskočit na hlavní obsah

Usnesení zastupitelstva ze dne 18. 6. 2002 č. 466

k použití prostředků fondu obnovy a rozvoje Městské části Praha 3 - poskytnutí návratných půjček pro opravy a rekonstrukce domů na území M. č. Praha 3 a poskytnutí nenávratných půjček - darů

Zastupitelstvo městské části

I.  s c h v a l u j e
1. poskytnutí návratných půjček pro opravy a rekonstrukce domů na území M. č. Praha 3 z fondu obnovy a rozvoje M. č. Praha 3 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
2. poskytnutí nenávratných půjček - darů dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

II. u k l á d á
1. vedoucímu OE

1. 1. připravit příslušné smlouvy o půjčkách s vlastníky domů
2. p. M. Českému, starostovi městské části

2. 1. podepsat příslušné smlouvy o půjčkách s vlastníky domů

Milan Č e s k ý
starosta městské části

Login